Awarded Articles

2022 highest award was awarded to

 • Portosystemic shunt with hyperammonemia and high cardiac output as a complication after Fontan surgery

  Kiyotaka Takefuta, Hideaki Senzaki, Atsuya Shimabukuro, Masahiro Nishibata, Seiichi Sato, Mami Nakayashiro
  Vol. 23, Issue 3, p103–107
  Open Archive

2022 top prize was awarded to

 • Percutaneous transseptal transcatheter mitral valve-in-valve replacement for degenerated mitral bioprosthesis: The first experience in Japan

  Hiroshi Ueno, Yuki Hida, Yohei Ueno, Shuhei Tanaka, Ryuichi Ushijima, Mitsuo Sobajima, Nobuyuki Fukuda, Teruhiko Imamura, Akiyo Kameyama, Ryosuke Komiya, Hisakatsu Ito, Shigeki Yokoyama, Toshio Doi, Kazuaki Fukahara, Koichiro Kinugawa
  Vol. 23, Issue 1, p49–52
  Open Access

2021 highest award was awarded to

 • Efficacy of combined estrogen–progestin hormone contraception therapy for refractory coronary spastic angina in very young women

  Ayako Tezuka, Kazuki Shiina, Yasuhiro Fujita, Yoshiko Nemoto, Hiroki Nakano, Masatsune Fujii, Yoshinao Yazaki, Jun Yamashita, Yosuke Sakai, Naoaki Kuji, Hirotaka Nishi, Taishiro Chikamori
  Vol. 21, Issue 5, p200–203
  Open Archive

2021 top prize was awarded to

 • Giant cell myocarditis with central diabetes insipidus: A case report

  Shogo Yamaguchi, Akinori Sawamura, Masato Nakaguro, Yoshie Shimoyama, Ryota Morimoto, Hiroo Kato, Yoshihito Arao, Hideo Oishi, Tomoaki Haga, Tasuku Kuwayama, Tsuyoshi Yokoi, Hiroaki Hiraiwa, Toru Kondo, Takahiro Okumura, Toyoaki Murohara
  Vol. 21, Issue 1, p8–11
  Open Archive

2020 highest award was awarded to

 • MYH7 mutation identified by next-generation sequencing in three infant siblings with bi-ventricular noncompaction presenting with restrictive hemodynamics: A report of three siblings with a severe phenotype and poor prognosis

  Fumitake Miura, Jun Shimada, Yosuke Kitagawa, Katsuki Otani, Takumi Sato, Tsutomu Toki, Toru Takahashi, Susumu Yonesaka, Hiroki Mizukami, Etsuro Ito
  Vol. 19, Issue 4, p140–143
  Open Archive

2020 top prize was awarded to

 • A case of desmoplakin mutation and delayed arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia after atrial septal defect closure

  Ayano Yoshida, Atsushi Suzuki, Erisa Kawada, Takashige Tobita, Naoki Serizawa, Tsuyoshi Suzuki, Kotaro Arai, Tsuyoshi Shiga, Morio Shoda, Saeko Yosizawa, Kenta Uto, Kenta Masui, Nobuhisa Hagiwara
  Vol. 19, Issue 4, p111–114
  Open Archive

2019 highest award was awarded to

2019 top prize was awarded to

 • Percutaneous pulmonary debanding for an infant complicated by spontaneously closing muscular ventricular septal defect: A case report and in vitro study

  Atsushi Terazawa, Takanari Fujii, Takeshi Sasaki, Dai Asada, Suguru Tarui, Yoshinori Miyahara, Kozo Ishino, Takashi Soga, Hideshi Tomita
  Vol. 17, Issue 1, p16–20
  Open Archive

2018 highest award was awarded to

 • Simultaneous transcatheter aortic valve implantation and off-pump coronary artery bypass grafting for Takayasu arteritis

  Kizuku Yamashita, Junjiro Kobayashi, Tomoyuki Fujita, Hiroki Hata, Yusuke Shimahara, Yuta Kume, Yorihiko Matsumoto
  Vol. 15, Issue 5, p158–160
  Open Archive

2018 top prize was awarded to

 • Mitochondrial deformity confined to a single cardiomyocyte in human endomyocardial biopsy specimens: Report of 4 cases

  Genzou Takemura, Hiromitsu Kanamori, Hideshi Okada, Akiko Tsujimoto, Nagisa Miyazaki, Shusaku Miyata, Hideaki Ohta, Yoshiaki Kawase, Makoto Ono, Mamoru Mochizuki, Shigeki Kobayashi, Kenji Onoue, Tomoya Nakano, Yasuhiro Sakaguchi, Hitoshi Matsuo, Masafumi Yano, Yoshihiko Saito
  Vol. 16, Issue 5, p178–182
  Open Access

2017 highest award was awarded to

 • Isolated cardiac sarcoidosis diagnosed by electroanatomic voltage mapping-guided endomyocardial biopsy combined with magnetic resonance imaging and positron emission tomography

  Naomi Kawakatsu, Atsushi Suzuki, Naoki Serizawa, Tsuyoshi Suzuki, Koichiro Ejima, Tsuyoshi Shiga, Kenji Fukushima, Mitsuru Momose, Kenta Uto, Morio Shoda, Nobuhisa Hagiwara
  Vol. 14, Issue 4, p107–110
  Open Archive

2017 top prize was awarded to

2016 highest award was awarded to

 • Combination therapy with corticosteroid and mycophenolate mofetil in a case of refractory cardiac sarcoidosis

  Noriko Kikuchi, Shinichi Nunoda, Naoki Serizawa, Atsushi Suzuki, Tsuyoshi Suzuki, Kenji Fukushima, Kenta Uto, Tsuyoshi Shiga, Morio Shoda, Nobuhisa Hagiwara
  Vol. 13, Issue 4, p125–128
  Open Archive

2016 top prize was awarded to

 • Eosinophilic myocarditis without hypereosinophilia accompanied by giant cell infiltration

  Eitaro Sugiyama, Takashi Takenaka, Mizuki Kato, Akiho Minoshima, Harutatsu Muto, Masaaki Fujita, Minoru Sato, Hitoki Inoue, Hiroshi Nakamura, Naoyuki Hasebe
  Vol. 12, Issue 5, p169–171
  Open Archive

2015 highest award was awarded to

2015 top prize was awarded to

2014 highest award was awarded to

 • Reverse remodeling of pulmonary arteries by high-dose prostaglandin I2 therapy: A case report

  Satoshi Akagi, Kazufumi Nakamura, Hiromi Matsubara, Keiko Ohta-Ogo, Chikao Yutani, Katsumasa Miyaji, Aiko Ogawa, Kengo Kusano, Takahiro Oto, Hatsue Ishibashi-Ueda, Hiroshi Ito
  Vol. 9, Issue 5, p173–176
  Open Archive

2014 top prize was awarded to

 • An infant with primary pulmonary vein stenosis, associated with fatal occlusion of intraparenchymal small pulmonary veins

  Takanari Fujii, Hideshi Tomita, Hiroaki Kise, Kazuto Fujimoto, Kozue Kobayashi, Yoshitaka Watanabe, Takeshi Yamazaki, Takeshi Shimizu, Shunsuke Sakurai, Satoshi Hibino, Junya Iwasaki, Takashi Soga, Shigeru Uemura, Kazuo Itabashi, Shigeo Yamaki
  Vol. 9, Issue 1, p3–7
  Open Archive

2013 highest award was awarded to

 • Online Only
  Eosinophilia associated with dobutamine allergy causes eosinophilic endomyocarditis confirmed by serial endomyocardial biopsies

  Moritoshi Funasako, Akira Funada, Hideaki Kanzaki, Hiroyuki Takahama, Makoto Amaki, Takuya Hasegawa, Yoshihiko Ikeda, Hatsue Ishibashi-Ueda, Toshihisa Anzai, Masafumi Kitakaze
  Vol. 6, Issue 6, e179–e182
  Open Archive

2013 top prize was awarded to

 • Online Only
  Plaque regression associated with everolimus administration after heart transplantation

  Daisaku Nakatani, Jun-ichi Kotani, Koichi Tachibana, Yasuhiro Ichibori, Isamu Mizote, Yoshihiro Asano, Yasushi Sakata, Yasuhiko Sakata, Satoru Sumitsuji, Shunsuke Saito, Taichi Sakaguchi, Norihide Fukushima, Shinsuke Nanto, Yoshiki Sawa, Issei Komuro
  Vol. 7, Issue 6, e155–e157
  Open Archive

2012 top prize was awarded to

 • Online Only
  Coronary artery tree and myocardial perfusion in patients with tako-tsubo cardiomyopathy: Evaluation with coronary digital subtraction angiography

  Yasuhiro Nagayoshi, Takeshi Nakaura, Kazuo Awai, Satoru Oishi, Yuichiro Arima, Seigo Sugiyama, Hiroaki Kawano, Yutaka Kuroda, Yasuyuki Yamashita, Hisao Ogawa
  Vol. 4, Issue 2, e71–e75
  Open Archive

2012 high distinction was awarded to

 • Online Only
  Mass lesions surrounding coronary artery associated with immunoglobulin G4-related disease

  Saburo Kusumoto, Hiroaki Kawano, Masayoshi Takeno, Fumitaka Kawahara, Kuniko Abe, Hideyuki Hayashi, Yuji Koide, Koji Maemura
  Vol. 5, Issue 3, e150–e154
  Open Archive

2011 top prize was awarded to

 • Online Only
  Multiple spontaneous coronary artery ruptures and cardiac tamponade in vascular Ehlers-Danlos syndrome

  Yoshiaki Ohyama, Tatsuya Iso, Adriana Carolina Vargas Niño, Masaru Obokata, Rieko Takahashi, Wataru Okumura, Akihiko Nakano, Masao Amano, Isao Naito, Masamitsu Takatama, Masahiko Kurabayashi
  Vol. 3, Issue 1, e29–e32
  Open Archive

2011 high distinction was awarded to

 • Online Only
  Primary chylopericardium treated by surgery: Report of two cases

  Hidetoshi Hattori, Eijirou Dakeshita, Jun Nakazato, Takanori Takahashi, Minoru Wake, Kazuhito Hirata, Hiroshi Yasumoto, Toshiho Tengan, Hidemitsu Mototake
  Vol. 3, Issue 2, e106–e110
  Open Archive

2010 top prize was awarded to

 • Online Only
  A case of cardiac sarcoidosis masquerading as arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy awaiting heart transplant

  Sahika Hisaoka, Tomoko Sugiyama-Kato, Toshiharu Iwamura, Hideharu Okamatsu, Tsukasa Kamakura, Hajime Sato, Takeshi Nakatani, Kazuhiko Hashimura, Masafumi Kitakaze, Hatsue Ishibashi-Ueda, Toshiaki Shishido, Kazuo Komamura
  Vol. 1, Issue 3, e161–e165
  Open Archive

2010 high distinction was awarded to

 • Online Only
  Giant coronary aneurysm in a patient with familial aortic aneurysm/dissection: Medial degeneration extending to coronary artery

  Yoshihiro Morino, Jun Asada, Taiichi Yamamoto, Yoshio Oh-hashi, Atsushi Yamaguchi, Yoshihiro Sakuma, Shinjo Sonoda, Tsutomu Tamura
  Vol. 1, Issue 2, e124–e127
  Open Archive
 • Online Only
  Acute coronary syndrome due to coronary artery compression by a metastatic cardiac tumor

  Takefumi Ozaki, Satoru Chiba, Kazuya Annen, Yuji Kawamukai, Nobuyuki Kohno, Masashi Horimoto
  Vol. 1, Issue 1, e52–e55
  Open Archive
Advertisement